Utrustning Inspiration Upplevelsen Överlevnad
För att över huvud taget kunna tända en eld måste vi ha följande faktorer klara; Syre Värme t.ex. en gnista eller friktion Brännbart material Syret i luften behövs för att elden ska ta sig, det skapar näring till elden. Du kan blåsa in i en eld för att skapa en större syretillförsel och på så vis tillföra mer energi till elden. Värme behövs för att frigöra de brännbara gaserna som bildas av det brännbara materialet. När gaserna frigörs antänder materialet. Som ett exempel behöver trä en temperatur av cirka 200 - 400 grader för att antändas och papper behöver en temperatur av 185 grader. Det brännbara materialet kan vara trä, gräs och lavar. När materialet är fuktigt måste det, i de flesta fall, torka först innan det kan användas. Trä som på utsidan är fuktigt kan mycket väl vara torrt invändigt. Klyv veden för få fram det torra materialet i mitten. Tänk på att aldrig elda i slutna utrymmen som i ett tält eller en snögrotta. Elden ”äter” syre och bildar koldioxid. När vi andas in en för låg syrenivå så innebär det kvävning och vi dör. Höga värden av koldioxid, som bildas när vi eldar, är också farligt och skapar orkeslöshet, huvudvärk, yrsel och synstörningar (ljusa prickar kan uppstå). Det slutar också i att vi till slut dör. Tillför alltid rikligt med syre till det utrymme du har tänkt vara i.
Hem Skogslivets kunskaper Inspiration